Hieronder vindt u de informatie betreffende de weekenddiensten:

  • Geval van nood
  • Spoedeisend
  • Bereikbaarheid Spoedgevallendienst
  • Betaling

Geval van nood

Uw tandarts heeft met een aantal collega’s een Spoedgevallendienst georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in geval van nood buiten normale praktijkuren tandheelkundige hulp beschikbaar is. De spoedgevallendienst is ’s avonds, ’s nachts en in de weekeinden telefonisch bereikbaar, evenals op algemeen erkende feestdagen, via de Spoedlijn van de Tandartsenkring Alphen aan den Rijn, 0172 – 251088. Op dit moment zijn we bezig met een overgang naar een samenwerking met de spoeddienst Dental 365 te Gouda. Op de site van uw tandarts kunt u vinden of uw tandarts daar al samen mee werkt. Dan kunnen patiënten buiten de reguliere openingstijden in geval van nood contact opnemen met Dental 365 te Gouda via telefoonnummer 085-0189444.

Vanwege het Coronavirus vervallen de spoedgevallen-spreekuren in Alphen aan den Rijn.

Spoedeisend

U kunt alleen in spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de Spoedgevallendienst. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Bereikbaarheid Spoedgevallendienst

De Spoedgevallendienst is altijd bereikbaar via de Spoedlijn. Via de Spoedlijn krijgt u informatie over de locatie van de inloopspreekuren en kunt u in contact komen met Dental365 voor hulp buiten de spreekuren om.

Betaling

Meestal is het zo, dat na behandeling door een dienstdoende tandarts, contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie. Deze kwitantie kunt u, als u aanvullend verzekerd bent, bij uw zorgverzekeraar indienen. Deze bepaalt in hoeverre u dit consult deels of volledig gerestitueerd krijgt. Verder verzoeken wij u altijd uw volledige adresgegevens en verzekeringsgegevens aan de tandarts te overhandigen. Ook verzoeken wij u vriendelijk om altijd een gezondsheidsvragenlijst in te vullen.