Tandartsenkring Alphen aan den Rijn (KvK 40447946), hierna te noemen TKA, verleent u hierbij toegang tot www.tandartsenalphenadrijn.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

TKA behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
TKA spant zich in om de inhoud van deze website zo goed mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TKA.

In het bijzonder zijn alle openingstijden, contactgegevens en informatie van de tandartsen onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor de op deze website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TKA nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TKA.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.