Dienstdoende tandarts 22 april 2018

Tandartspraktijk Vogt

Kopenhagensingel 1

2408 EJ  Alphen aan den Rijn

0172 - 425233

Spoedgevallen

Hieronder vindt u de informatie betreffende de weekenddiensten:

  • Geval van nood
  • Spoedeisend
  • Bereikbaarheid Spoedgevallendienst
  • Betaling

Geval van nood

Uw tandarts heeft met een aantal collega’s een Spoedgevallendienst georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in geval van nood buiten normale praktijkuren tandheelkundige hulp beschikbaar is. De spoedgevallendienst is ‘s avonds, ‘s nachts en in de weekeinden telefonisch bereikbaar, evenals op algemeen erkende feestdagen, via de dienstdoende tandarts.

Spoedeisend

U kunt alleen in spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de Spoedgevallendienst. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Bereikbaarheid Spoedgevallendienst

De Spoedgevallendienst valt altijd onder de verantwoording van de dienstdoende tandarts. De dienstdoende tandarts wordt duidelijk aangegeven op deze site en is via die gegevens te bereiken. Een telefoonbeantwoorder van de dienstdoende tandarts geeft dan aan welke tandarts waar bereikbaar is. Het kan ook zijn dat u daar direct mee wordt doorverbonden.

Betaling

Meestal is het zo, dat na behandeling door een dienstdoende tandarts, contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie. Deze kwitantie kunt u, als u aanvullend verzekerd bent, bij uw zorgverzekeraar indienen. Deze bepaalt in hoeverre u dit consult deels of volledig gerestitueerd krijgt. Verder verzoeken wij u altijd uw volledige adresgegevens en verzekeringsgegevens aan de tandarts te overhandigen. Ook verzoeken wij u vriendelijk om altijd een gezondsheidsvragenlijst in te vullen.