logo Tandartsenkring Alphen aan den Rijn  

  Snelkeuze  
    
   

 
  Spoedgevallendienst  
    De spoedgevallendienst is 's avonds, 's nachts en in de weekeinden bereikbaar.
Spreekuren & voorwaarden

Dienstdoende tandarts:
Aquarijn tandartsen
Cantharel 4
2403 RA Alphen aan den Rijn
0172 444292
www.aquarijntandartsen.nl


 
       
foto
Praktijkinformatie
Weekenddiensten
Apotheken
Inschrijven
Vacatures
m_inloggen
 
 


Weekenddiensten

Hieronder vindt u informatie betreffende de weekenddiensten.

Geval van nood
Uw tandarts heeft met een aantal collega's een Spoedgevallendienst georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in geval van nood buiten normale praktijkuren tandheelkundige hulp beschikbaar is.
De spoedgevallendienst is 's avonds, 's nachts en in de weekeinden telefonisch bereikbaar, evenals op algemeen erkende feestdagen.
In het weekend zijn de spreekuren op vrijdag, zaterdag en zondag van 17.00 tot 17.30 in de praktijk van de dienstdoende tandarts. Het zijn inloopspreekuren, u hoeft geen afspraak te maken.
Op feestdagen is het spreekuur eveneens van 17.00 tot 17.30 uur.


Spoedeisend
U kunt alleen in spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de spoedgevallendienst. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een 'spoedeisende situatie' als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Vertaling engels
Vertaling arabisch

Bereikbaarheid Spoedgevallendienst
Hoe komt u te weten welke tandarts 'dienst' heeft? Links in het scherm vindt u de contact gegevens van de dienstdoende tandarts of bel het telefoonnummer van uw eigen tandarts. Een telefoonbeantwoorder geeft dan aan welke tandarts waar bereikbaar is. Het kan ook zijn dat u daar direct mee wordt doorverbonden.

Overigen
Meestal is het zo, dat na behandeling door een dienstdoende tandarts contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie. Deze kwitantie kunt u, als u voor de 'tandarts' aanvullend verzekerd bent, bij uw zorgverzekeraar indienen zodat u hiervan alles of een gedeelte gerestitueerd krijgt. Verder verzoeken wij u altijd uw volledige adresgegevens en verzekeringsgegevens aan de tandarts te overhandigen. Ook verzoeken wij u vriendelijk om altijd een gezondsheidsvragenlijst in te vullen.

Dienstdoende tandarts

Aquarijn tandartsen
Cantharel 4
2403 RA Alphen aan den Rijn
0172 444292
www.aquarijntandartsen.nl